Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
 
ObjektifObjektif

Melalui Pelan Strategik Organisasi (PSO) lima (5) Teras Strategik atau Objektif Strategik telah dikenal pasti untuk membantu Majlis Daerah Betong melaksanakan Misi bagi mencapai Visi organisasi :-

  1. Memperkukuhkan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.
  2. Mempertingkatkan pengurusan dan kepimpinan organisasi.
  3. Memperkasakan sumber hasil dan memperkukuhkan pengurusan kewangan Majlis.
  4. Mempertingkatkan tahap kesejahteraan masyarakat.
  5. Mempertingkatkan tahap kesihatan dan keselamatan awam.