• image
  • image
  • image
Latar Belakang

 

Sejarah Majlis Daerah Betong

Majlis Daerah Betong merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang terawal ditubuhkan di Sarawak. Pada awalnya, ia dikenali sebagai Saribas Dayak Local Authority dan mula beroperasi pada 1 Januari 1948 dengan pejabat pertamanya menumpang di sebuah bangunan kerajaan di suatu tempat yang dikenali sebagai...

 

Baca Selanjutnya

Barisan Pengurusan

 

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Majlis Daerah Betong adalah sejajar dengan tanggungjawab dan fungsi sesebuah majlis di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1996.

Majlis Daerah Betong mempunyai tujuh seksyen yang telah ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan dan melaksanakan pelbagai aktiviti buat masyarakat di kawasan seliaan.

 

Ketahui Selanjutnya

I Love Betong

 

Visi dan Strategi

Majlis Daerah Betong bekerjasama dengan komuniti untuk membimbing pertumbuhan dan pembangunan masa depan bandar Betong. Visi, misi beserta rancangan jangka masa panjang dan strategi lain sentiasa dikemaskini untuk kemajuan masa depan.

 

 

Visi dan Misi Majlis

Berita Terkini