Bahagian Pembangunan Komuniti (Seksyen Perpustakaan Awam)a) Pengurusan sumber-sumber perpustakaan.

b) Pengurusan kemudahan kelengkapan dan infrastruktur ilmu.

c) Perolehan bahan-bahan perpustakan.

d) Penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan perpustakaan.

e) Pengurusan rekod dan inventori perpustakaan.

f) Kawalan dan penyelenggaraan komputer, internet dan tempat bacaan.