Objektif


Melalui Pelan Strategik Organisasi (PSO) lima (5) Teras Strategik atau Objektif Strategik telah dikenal pasti untuk membantu Majlis Daerah Betong melaksanakan Misi bagi mencapai Visi organisasi :-

  1. Memperkukuhkan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.
  2. Mempertingkatkan pengurusan dan kepimpinan organisasi.
  3. Memperkasakan sumber hasil dan memperkukuhkan pengurusan kewangan Majlis.
  4. Mempertingkatkan tahap kesejahteraan masyarakat.
  5. Mempertingkatkan tahap kesihatan dan keselamatan awam.