Bahagian Khidmat Pengurusan (Seksyen Kewangan)


Bahagian ini menguruskan kewangan majlis, kutipan hasil dan perakaunan, mengurus kutipan cukai pintu, dan pelbagai lesen, mengawal dan mengurus Geran Berulang dan Geran Pembangunan daripada kerajaan negeri, menguruskan kerja-kerja akaun serta penyediaan akaun tahunan dan budget tahunan.