Bukit Sadok

Bukit Sadok merupakan salah satu tempat bersejarah dimana Pahlawan Iban bernama Rentap telah membina kubu pertahanan untuk melindungkan diri daripada serangan pihak Charles Brooke. Ketinggian bukit adalah 2091 meter (6863 kaki). Di puncak Bukit Sadok ini terdapat replika Meriam Bujang Timpang Berang. Meriam tersebut telah digunakan oleh Rentap untuk menentang penjajah yang diketuai oleh Charles Brooke. Meriam asal ini telah diletakkan di bangunan Pejabat Daerah Betong di Bukit Bangun.

Lokasi