Polls
Announcements

Majlis Daerah Betong merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang terawal ditubuhkan di Sarawak. Pada awalnya, ia dikenali sebagai Saribas Dayak Local Authority dan mula beroperasi pada 1 Januari 1948 dengan pejabat pertamanya menumpang di sebuah bangunan kerajaan di suatu tempat yang dikenali sebagai...Learn More

Latest News

Kempen Kebersihan Tandas Awam

Press Release, 28 July 2022

Tender Terkini 15 Julai 2022 (DI SINI)   ...