Panduan Ke Betong


Pengangkutan Darat merupakan pengangkutan utama untuk pergi ke Betong,

Kuching-Betong - 254km

Miri/Bintulu/Sibu-Betong

Miri/Betong - 559 km
Bintulu/Betong - 361 km
Sibu/Betong - 162 km