Polls
Announcements

Menerima Permohonan Lesen

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan proses penerimaan, penyemakan dan pendaftaran permohonan lesen perniagaan dilaksanakan dengan betul dan tepat.

Prosedur ini digunapakai di Pihak Berkuasa Tempatan semasa menerima permohonan lesen baru daripada pemohon.

DEFINISI

Lesen - meliputi lesen yang dikeluarkan di bawah Undang-Undang dan Peraturan seperti yang disenaraikan.

* Klik disini untuk Borang Permohonan Lesen