Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
slide_5c0e665827d21.JPGslide_5bffdb75a9b9e.jpgslide_5bfd0eb655c32.jpgslide_5a695922be3ad.jpgslide_58b7de16581ed.jpg

Kemaskini Pada: 11 Dis 2018
Versi 8.1.2
Kenyataan Tender / Sebut Harga Bahagian KejuruteraanKenyataan Tender / Sebut Harga Bahagian Kejuruteraan
KENYATAAN TENDER BAHAGIAN KEJURUTERAAN
TENDER TELAH DITUTUP PADA 7.11.2018 JAM 11:30 PAGI
BIL. TAJUK TENDER NO. TENDER KELAS TENDER HARGA DOKUMEN (RM) CIDB (Kategori/Gred)
1. Menaiktaraf Jalan Menuju ke SMK Spaoh,MD Betong,Sarawak
MDB/PW/RMK11/T/2018/01 Kelas E Kepala III Sub-Kepala 2(a)/2(b)/2(c) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
2. Menaiktaraf Jalan Nanga Mara,Layar,Betong,MD Betong,Sarawak MDB/PW/RMK11/T/2018/02 Kelas E Kepala III Sub-Kepala 2(a)/2(b)/2(c) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
3. Menaiktaraf Sistem Perparitan di Kampung Tuie Betong,MD Betong,Sarawak MDB/PW/RMK11/T/2018/03 Kelas F Kepala IV Sub-Kepala 4(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
4. Menaiktaraf Sistem Perparitan di Kampung Beladin, MD Betong,Sarawak MDB/PW/RMK11/T/2018/04 Kelas F Kepala IV Sub-Kepala 4(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
5. Menaiktaraf Sistem Perparitan di Kampung Spaoh, MD Betong,Sarawak MDB/PW/RMK11/T/2018/05 Kelas F Kepala IV Sub-Kepala 4(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
6. Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Laluan Pejalan Kaki/Tepi Kerb di Zon A Betong Bagi Tahun 2019
MDB/PW/TC/T/2019/01 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
7. Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Laluan Pejalan Kaki/Tepi Kerb di Zon B Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/02 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
8. Penyelenggaraan Landskap Di Bandar Betong Dan RGC Mid-Layar Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/03 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
9. Pemotongan Rumput Di Kawasan Bangunan Pejabat MDB Dan Perpustakaan Awam Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/04 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
10. Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Sistem Perparitan Di Kawasan Bangunan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/05 Kelas F Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
11. Pemotongan Rumput Dan Pembersihan Sistem Perparitan Di Kawasan Dewan Panglima Rentap Dan Stadium Mini Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/06 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
12. Pemotongan Rumput  Di Kawasan Kompleks Sukan Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/07 Kelas EX/F Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
13. Penyelenggaraan Tapak Semaian Di Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/08 Kelas F Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
14. Pemotongan Rumput  Di RGC Mid-Layar/Ng.Spak Dan Jalan Menuju Ke Rumah Panjang Di Daerah Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/09 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
15. Pemotongan Rumput  Di Pondok Perhentian Di Daerah Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/10 Kelas F Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
16. Pemotongan Rumput  Dan Pembersihan Laluan Pejalan Kaki/Tepi Kerb Di Spaoh Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/11 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
17. Pemotongan Rumput  Dan Pembersihan Laluan Pejalan Kaki/Tepi Kerb Di Debak Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/12 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
18. Pemotongan Rumput  Dan Pembersihan Laluan Pejalan Kaki/Tepi Kerb Di Pusa Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/13 Kelas EX/E Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
19. Pemotongan Rumput  Di RGC Beladin Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/14 Kelas F Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
20. Pemotongan Rumput  Di Maludam Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/15 Kelas F Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
21. Penyelenggaraan Landskap Di Debak,Spaoh Dan Pusa Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/16 Kelas F Kepala VI Sub-Kepala 5(b) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
22. Penyelenggaraan Sistem Perparitan Di Kawasan Perumahan Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/17 Kelas C Kepala VII Sub-Kepala 3(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
23. Penyelenggaraan Sistem Perparitan Di Kampung Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/18 Kelas C Kepala VII Sub-Kepala 3(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
24. Penyelenggaraan Sistem Perparitan Di Jalan Utama Betong Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/19 Kelas C Kepala VII Sub-Kepala 3(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
25. Penyelenggaraan Sistem Perparitan Di Spaoh Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/20 Kelas C Kepala VII Sub-Kepala 3(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
26. Penyelenggaraan Sistem Perparitan Di Debak Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/21 Kelas C Kepala VII Sub-Kepala 3(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
27. Penyelenggaraan Sistem Perparitan Di Pusa Bagi Tahun 2019 MDB/PW/TC/T/2019/22 Kelas C Kepala VII Sub-Kepala 3(a) 200.00 Berdaftar dengan CIDB
1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut :-
2. Dokumen tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk yuran dokumen (pada dan selepas 19.10.2018) dalam bentuk wang tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.
3. Kontraktor mesti mengemukakan deposit tender berjumlah RM1,000.00 dalam bentuk Banker's Cheque atau Bank Draft dibuat atas nama "Majlis Daerah Betong" semasa membeli dokumen tender. Deposit tender akan dikembalikan sepenuhnya kepada semua pembida yang gagal setelah penerimaan tender.
4. Kontraktor/Wakil Kontraktor hendaklah membawa bersama sijil pendaftaran ASAL serta salinannya yang telah diakui sah yang dikeluarkan oleh Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) semasa membeli dokumen.
5. Dokumen tender yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen-dokumen seperti berikut :-

a.Sijil Pendaftran Perniagaan
b.Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan UPKJ, dan
c.Sijil Pendaftaran Kontraktor dengan CIDB

Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Tender Majlis berhak menolak tawaran tender.
6. Dokumen tender yang sempurna diisi hendaklah dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang di atasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan jelas Tarikh Tutup, Nombor Tender serta Tajuk Tender dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti berikut :-

SETIAUSAHA
MAJLIS DAERAH BETONG
95700 BETONG
SARAWAK
7. Tarikh tutup bagi semua tender di atas adalah pada 07.11.2018, Jam 11:30 pagi dan sebarang dokumen tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.
8. Tempoh sah laku tender hendaklah 60 hari dari tarikh tutup.
9. Majlis Daerah Betong tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.