Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Proses Pengeluaran Occupation Permit

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengeluaran “Occupation Permit” adalah mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Buildings Ordinance, 1994.

Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Kerja Awam dan Bahagian Kesihatan Awam dalam pengeluaran “Occupation Permit” di Pihak Berkuasa Tempatan

DEFINISI

a) Pelan Bangunan – pelan untuk bangunan termasuk pengubahsuaian dan tambahan (extension) kepada bangunan yang sedia ada yang disediakan, diperakui dan ditandatangani oleh Jurutera, Arkitek atau Pelukis Pelan yang berkelayakan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2, Buildings Ordinance, 1994.


b) “Occupation Permit” – Sijil yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang mengesahkan bahawa bangunan tersebut dibina mengikut pelan bangunan yang telah diluluskan dan layak untuk diduduki.