Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Menerima Permohonan Dan Mengenalpasti Kawasan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan setiap permohonan baru sama ada dalam kawasan perkhidmatan kutipan sisa-sisa pepejal yang sedia ada atau kawasan baru dapat diproses dengan teratur.

Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Kesihatan Awam dan Bahagian Penilaian dan Kadaran di Pihak Berkuasa Tempatan semasa menerima permohonan perkhidmatan kutipan sisa-sisa pepejal dan mengenalpasti kawasan.

*Klik disini untuk muat turun Borang Permohonan Kutipan Pepejal