Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Lembaga Lada Malaysia

Jabatan Lembaga Lada Malaysia
Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi
Alamat Lot 655,Block Api Land Distict,
Ulu Layar, Peti Surat 2019,
95707 Betong
No.Telefon 083-471626/471627
No.Fax 083-471628
Laman Web Rasmi http://www.mpb.gov.my/mpb/
Laman Sosial Rasmi -