Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar (NREB)

Jabatan Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar
Pejabat Wilayah Kecil Betong
Alamat Aras UG,Blok Menara,
Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri,
95700 Betong.
No.Telefon 083-471901
No.Fax 083-471900
Laman Web Rasmi http://www.nreb.gov.my/
Laman Sosial Rasmi -