Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

JASA

Jabatan Jabatan Hal Ehwal Khas,
Kementerian Penerangan Malaysia
Alamat Wisma Persekutuan Betong,
Jalan Tanjung Assam,
95700 Betong.
No.Telefon 083-471829
No.Fax 083-471829
Laman Web Rasmi http://www.jasa.gov.my/
Laman Sosial Rasmi -