Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Jabatan Pendaftaran Negara Betong

Jabatan Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Betong
Alamat Wisma Persekutuan Betong,
Jalan Tanjung Assam,
95700 Betong.
No.Telefon 083-472804/472814
No.Fax 083-472596
Laman Web Rasmi http://www.jpn.gov.my/
Laman Sosial Rasmi https://www.facebook.com/ModeratorJPN