Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Jabatan Perbendaharaan Betong

Jabatan Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak Bahagian Betong
Alamat Tingkat Bawah,
Blok B,
Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri
No.Telefon 083-472440/472004
No.Fax 083-472240
Laman Web Rasmi http://www.treasury.sarawak.gov.my/
Laman Sosial Rasmi -