Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
 
Keputusan Piagam Pelanggan
2014|2015|2016|2017|2018|

Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
90%
0%
0%
95%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen da
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Pelan Bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14)
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
70%
0%
0%
80%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

"Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
43%
100%
100%
100%
100%
91%
85%
100%
100%
100%
56%

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
0%
0%
100%
93%
100%
100%
97%
100%
100%

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang di
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diprose
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Bil Cukai Taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada se
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
94%
92%
86%
92%
100%
85%
94%
93%
93%
100%
93%
70%

Sekurang-kurangnya sembilan puluh lima peratus (95%) pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
3%
8%
10%
15%
19%
19%
22%
24%
28%
31%
35%

Melaksanakan Program Pembangunan Komuniti bersama penduduk/Badan bukan kerajaan mengikut jadual yang
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dil
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
3%
5%
43%
19%
25%
29%
37%
48%
57%
74%
89%
100%